top of page

תקנון מועדון הטרנספורמציה היומית

אני מברכת אותך על הצטרפותך למועדון “הטרנספורמציה היומית” של אילנית בן אקסס.

על מנת ליצור בהירות בנוגע למהות המועדון ושמירה על הכללים,הנך מתבקש/ת לקרוא את הדברים.

1. מועדון הטרנספורמציה היומית הינו מיזם שנוסד ומנוהל על ידי אילנית בן אקסס (להלן “המייסדת”).

2.מועדון זו הוקם לטובת אנשים שרוצים לפתוח את הבוקר באנרגיה גבוהה, ליצור מיקוד בחייו ולהיות בסביבה תומכת ומקדמת.

3. מועדון זה מיועד לאנשים פרטיים ובעלי עסקים, המעוניינים להתפתח מבחינה תודעתית, עסקית, אישית ורוחנית. לפי החלטת המייסדת, על ידי מפגשי בוקר, הרצאות, מדיטציות קורסים וכלים נוספים.

4. במועדון זו פועלות מספר פלטפורמות: קבוצת וואצאפ לעדכונים שוטפים, קבוצת וואצאפ לביצוע משימות, קבוצת פייסבוק סגורה, אתר חברים מיוחד המכיל את הקלטות השידורים, סיכומי מפגשים ועדכונים נוספים עליהם יורחב בהמשך.

5.המייסדת רשאית להוריד או להוסיף פלטפורמות לפי שיקולה ובהתאם לשיקוליה האישיים והמקצועיים.

6.כל אחד מהמצטרפים למועדון יצורף לפלטפורמות השונות.

7.לא ניתן לצרף אדם נוסף למועדון ללא אישורה המפורש של המייסדת.

8.אין לפרסם בקבוצות הוואצאפ ובקבוצת הפייסבוק קבוצה וואצאפ אחרת ואין להזמין לקבוצה זו,

ללא קבלת אישור מהמייסדת.

יש לפעול בהתאם להנחיות אלו ואחרות אותן תעביר המייסדת מעת לעת בקבוצות.

9.כל אחד מחברי המועדון מתחייב להתנהל במועדון בדרך ישרה ומתוך כבוד הדדי.

10.המייסדת אינה אחראית לטיב מערכות היחסים המתפתחות בין חברי המועדון.

11.קבוצות הוואצאפ פועלות בימי חול משעה 06:30 בבוקר ועד 23:00 בלילה (שעת הגג),

בימי שישי עד השעה 15:00 , בימי שבת חברי הקבוצה יכולים לכתוב אך ללא מענה מהמנהלת.

 

12.המועדון אינו נועד לפרסומות, מכירות והתכתבויות אישיות שאינן רלוונטיות בתוך המועדון, ושאינן קשורות למהות המועדון ולענייניים הקשורים בתכנים המועברים.

13.חלה חובה על כל משתתפי המועדון לשמור על דיסקרטיות  לגבי ענייניהם הפרטיים של החברים האחרים המשותפים במועדון.

14.יש להימנע מכל פעילות שעשויה להפר את החוק, כגון: שימוש בפרטיהם האישיים של החברים מחוץ לקבוצה למטרות דיוור, חומרים שמפרים זכויות של צדדים שלישיים וכו’, ולכן לשמור על לשון נקייה ובכלל זה מכבד לחברי הקבוצה האחרים.

15.אין לעשות כל שימוש בפרטי חברי המועדון לשם צרכים שאינם לטובת מועדון זה, והכל בכפוף לאישור המייסדת.

16. ההשתתפות במועדון והפעילויות בה היא על אחריות המשתתפים בה בלבד, ולמייסדת אין הבטחה כי תצמח לך התועלת אותה הינך מבקש/ת להשיג כתוצאה מההשתתפות בקבוצה.

המייסדת שומרת לעצמה את הזכות להוציא כל משתתף מהמועדון מכל סיבה כלשהי (ובכלל זה שינוי ייעוד הקבוצה, סגירתה, אי עמידה בכללים האמורים/בכללים כפי שיובהרו במהלך הפעילות במועדון), מבלי שתחול עליה חובת ההנמקה.

17. ההשקעה במועדון הינה 210 ש”ח לחודש בהוראת קבע מתחדשת בכרטיס אשראי.

    א.1. הפסקת תשלום באופן חד צדדי הינה בניגוד להסכמה להתחייבות ואינה נחשבת כהפסקה.

           על חבר המועדון להשלים את החיוב.

    א.2. בתום החודש הראשון, במידה והיה מבצע כלשהו החיוב ימשיך להיות 210 ש”ח לחודש, ללא כל התחייבות.

    א.3. במידה וחבר המועדון ירצה לצאת מהמועדון ולחזור אליו שנית, יצטרך לשלם בהתאם לעלות המועדון בתאריך ההצטרפות.

    א.4 חבר המועדון רשאי להפסיק את המנוי בכל שלב, וזאת לפי המפורט בסעיף 18 לתקנון.

 

18. ניתן להפסיק את החברות במועדון בכל עת וזאת בכפוף להודעה למסיידת המועדון

      בכתב לכתובת המייל: ilanit.benaksas@gmail.com .

     הפסקת תשלום עבור המועדון מבלי לעדכן את מנהלת המועדון לא תחשב כהודעה על הפסקת החברות.

19. ביטול הרשמה במהלך החודש אינה מזכה בהחזר כספי.

 

מדיניות אתר המועדון:

1. אין לאפשר גישה לצפייה בתכנים לאדם אחר אשר לא הסדיר את חברותו במועדון.

2. יחד עם זאת, על חבר המועדון לדעת כי במידה ואדם אחר עשה זאת, בניגוד לכללי המועדון, לא יוכל להאשים את המייסדת בכך או לתבוע אותה על כך.

3. במידה ואילנית תמצא לנכון לפתוח את חלק מהתכנים לקהל הרחב לזמן קצוב לצרכי שיווק היא תוכל לעשות זאת ללא עדכון מראש תוך כדי שמירת הפרטיות של חברי המועדון.

4. חבר אשר בחר לעזוב את המועדון מסכים לכך כי השידורים בהם הוא מופיע ישארו באתר המועדון והחברים החדשים שיצטרפו למועדון יוכלו לצפות בשידורים אלו.

5. חבר מועדון אשר הצטרף למועדון לא יוכל להעתיק , לשכפל ו/ או להפיץ את החומרים שאילנית מוסרת הכוללים סיכומי המפגשים , צילומים והקלטות אלא אם קיבל את הסכמתה.

6. חבר אשר מפר את ס' 5 יהיה עליו לשפות את מייסדת המועדון בסכום של 20,000 ש"ח לפחות או סכום אחר בהתאם לדרישת המייסדת ובהתאם למעשה שיעשה, אולם שאינו נמוך מסכום זה.

7. השימוש בפרטי החברים המופיעים בקבוצת הוואטסאפ / פייסבוק הוא אך ורק לצורך יצירת קשרים חבריים אך לא לצרכי שיווק עסקיים כגון דיוור ולא לשימוש צד שלישי.

8. במידה ותוגש תביעה מצד ג' על קבלת דיוורים שלא כדין בהתאם לס' 7 ובניגוד לשימוש המוסכם בס' 5, ותוגש תביעה כנגד המייסדת, ידוע לאותו חבר כי עליו יהיה לשאת בכל הוצאות המשפט של המייסדת, אשר תוכל לבחור את העו"ד המייצג אותה לפי שיקול דעתה. עוד רשאית תהיה המייסדת לדרוש שיפוי בהתאם לגופו של עניין.

 

מדיניות דיוורים

1. אדם שנרשם למועדון הטרנספורמציה מסכים לקבל דיוורים מאילנית בן אקסס /מועדון הטרנספורמציה היומית.

2. מוסכם כי  מייל אשר אין בו בכותרת "פרסומת", "תעמולה", או "תרומה" יחשב מייל תקין ולא ניתן יהיה לתבוע בגינו.

3. מוסכם כי  הפרטים הרשומים בתחתית המייל (פרטי השולח) מוסכמים ולא ניתן יהיה לתבוע בגינם.

4. לא ניתן יהיה לתבוע על מרכיב אחר שאינו מוזכר בס' 7, 8 הכוללים את התצורה החיצונית של המייל.

5. במידה וסבר האדם כי נשלח לו מייל למרות שאינו נרשם (למרות שהמייסדת אינה נוהגת כך) יוכל לתבוע על מייל אחד בלבד שהוא מעבר למייל הראשון המסוכם על פי חוק, וזאת משום שיכל בכל עת לבצע הסרה מרשימת הדיוור ולא נהג כך.

6. במידה ובחר החבר לעזוב את המועדון ימשיך החבר לקבל דיוורים מאילנית בן אקסס /מועדון הטרנספורמציה היומית, וזאת משום שניתן לרכוש מהמייסדת גם שרותים נוספים.

7. חבר שעזב את המועדון ואינו מעוניין לקבל דיוורים נוספים יסיר את עצמו מרשימת/רשימות הדיוור, על ידי לחיצה על כפתור ההסרה שנמצא בתחתית המייל.

8. לא ניתן יהיה לתבוע את המייסדת בגין תקלות ובעיות שנובעות במערכת האתר, או תקלות באחת הפלטפורמות הנוספות של המועדון.

9. חברות והצטרפות למועדון הטרנספורמציה היומית משמעה הסכמה לתנאי תקנון זה.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page